Rachanda
Webdesign


Technieken


Web-Layout

In de begin periode van internet werd voor de layout van een webpagina vaak gebruik gemaakt van technieken als 'frames', 'tables' en andere

Voor nieuwe webpagina's is het verstandinger de layout op te zetten middels 'layers', in de vorm van div-tag's in combinatie met CSS.

Net zoals er in de begin perioden van internet verschillen bestonden tussen de toenmalige browsers bij gebruik van 'frames' en 'tables', is dat tegenwoordig nog steeds het geval !
Lees meer...


Browser problemen

Als u pagina's gemaakt hebt en het eindresultaat gaat testen in verschillende browsers, dan is de kans heel groot dat er kleine(acceptabele) dan wel drastische(onacceptabele) verschillen in de weergave van de pagina's onstaan. Zeker een beginnende webdesigner zal hier veel last van hebben.
Lees meer...


Er zijn vele technieken. Het is voor een beginnende website ontwerper niet gemakelijk om de juiste technieken te selecteren. Geleidelijk zal ik de meest belangrijke technieken hier uit de doeken doen. De oudere technieken worden hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat dit voor een beginnende website ontwerper alleen maar verwarrend werkt.

De modernere web technieken bestaan uit:

  • XHTML
  • CSS
  • DOM
  • JavaScript
  • XML
  • XSLT
  • PHP
  • ASP(X)
  • MySql
  • Web2: Ajax (of Fjax)


Uw reactie op bovenstaande items wordt zeer op prijs gesteld. Mogelijk leiden uw opmerkingen tot een nog gedetailleerder inzicht van deze materie.

Als u iets kunt toevoegen dan wel verbeteren aan deze pagina dan wordt uw commentaar in deze pagina opgenomen.

Daarom gaarne uw reactie(s)