Rachanda
Webdesign


Help, ... mijn pagina's zien niet het zelfde uit in verschillende browsers.

Als u pagina's gemaakt hebt en het eindresultaat gaat testen in verschillende browser, dan is de kans heel groot dat er kleine(acceptabele) dan wel drastische(onacceptabele) verschillen in de weergave van de pagina's onstaan. Zeker een beginnende web-designer zal hier veel last van hebben.

En waar ligt dan het probleem...??

Dat moet op zo'n moment uitgezocht gaan worden. Op zo'n moment is het noodzakelijk de fundamentele princiepes te kennen. Dit is een belangrijke rede dat het niet zo zinvol is om meteen met de meest glimmende (mee-denkende) WebEditors te gebruiken.

Mogelijkheden waar de problemen kunnen liggen:

Dit is meteen de volgorde van de kans waar de fout te vinden is, grootste kans bij de gebruiker, tot kleinste kans de w3c.

Ik baseer deze volgorde op het aantal gebruikers van de genoemde items... ,ga maar na,...
het aantal gebruikers van w3c (het gehele internet gebruik) is hoger dan het aantal gebruikers van een specifieke browser en dit is weer hoger dan het aantal gebruikers van 'n specifieke webeditor, en dit is weer hoger dan 'n web-designer.

Het ligt in de verwachting dat de correctheid van zaken de volgende volgorde zal hebben: (meest correcte bovenaan)

mijn advies:
twijfel als eerste bij u zelf dan de webeditor dan de browsers en dan w3c (in die volgorde)

Als het probleem gevonden is, wordt duidelijk waar de fout lag meestal komt dat niet verder dan de gebruiker soms komt het tot de editor soms tot de browsers.


WebDesign Problemen/ Anders reageren van Browsers

Net zoals in de begin perioden van internet er verschillen bestonden tussen de toenmalige browsers is dat in de tegenwoordige tijd nog steeds het geval !

De bemoeinis van de w3c ten spijt, is het nog steeds zo dat verschillende browsers anders reageren.

Maar ligt het dan aan de browser ? ... is dat zo ???
Waar ligt het speciefieke probleem ?

Als er van dit soort verschillen bestaan, zijn ze vaak op internet wel te vinden. Vaak zijn er dan allerhande discusies over het specifieke punt. Waarbij het geregeld voorkomt dat er verwijten worden gemaakt richting de browser fabrikanten. Het zal vast wel eens voorkomen dat het daadwerkelijk zo is dat een browser zich niet aan de w3c standaard houdt. Toch is het heel vaak een kwestie dat de gebruiker/webdesigner iets niet goed gedaan heeft, of dat 'n webeditor verkeerde output levert e.d.

Het beste is meestal om zelf staps gewijze de fundamenten te doorgronden en te testen. Een aantal geconstateerde/vermeende verschillen uit de praktijk als voorbeeld:

Body-Box Test

Als eerste voorbeeld: de body-box

(div) Box-Model Test

Als tweede voorbeeld: een div-boxUw reactie op bovenstaande items wordt zeer op prijsgesteld. Mogelijk leiden uw opmerkingen tot een nog gedetailleerder inzicht van deze materie.

Als u iets kunt toevoegen dan wel verbeteren aan deze pagina dan wordt uw commentaar in deze pagina opgenomen.

Daarom gaarne uw reactie(s)